×

Registracija

Podatki o računu

Login Datas

Prijava

Polje ime je obvezno!
Polje priimek je obvezno!
Ime ni veljavno!
Priimek ni veljaven!
Elektronski naslov ni veljaven!
Polje elektronski naslov je obvezno!
Elektronski naslov že obstaja!
Polje geslo je obvezno!
Vnesite veljavno geslo!
Vnesite minimalno 6 znakov!
Vnesite največ 16 znakov!
Gesli se ne ujemata
Morate se strinjati s splošnimi pogoji
Elektronski naslov ali geslo ni pravilno

Garancija

Za odeje, vzglavnike in posteljnino velja splošna garancija enega leta. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu in ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

GARANCIJA IN JAMSTVO LEŽIŠČA DOLLAR

Dobavitelj/pooblaščeni serviser Dollar d.o.o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik (v nadaljevanju dobavitelj/pooblaščeni serviser), za penasta, lateks, hibridna in žepkasta jedra ležišč blagovne znamke Dollar zagotavlja 2-letno garancijo in 1-letno garancijo za prevleko Dollar za penasta, lateks in hibridna ležišča.

Ustrezno posteljno dno vpliva na daljšo življenjsko dobo jedra ležišča, zato vam v primeru uporabe ustreznega posteljnega dna in pod pogoji, določenimi v nadaljevanju,
priznamo skupno do 10 let jamstva na jedro ležišča. Ustrezno posteljno dno pri lateks in penastih ležiščih mora imeti vsaj 24 prožnih letvic (pri dolžini 200 cm). Pri žepkastih
in hibridnih jedrih ležišč je ustrezno posteljno dno: ravno letveno dno z zračno podlago ali drugo ravno dno z zračno podlago.
Dobavitelj/poooblaščeni serviser za penasta in lateks jedra ležišč blagovne znamke Dollar ob primerni uporabi zagotavlja skupno 10-letno jamstvo (“podaljšano jamstvo”), in
sicer:
• DOLLAR + jamstvo, v sklopu katerega lahko kupec v obdobju 2 let (od dneva izročitve izdelka) kupcu v primeru napake izdelka, zahteva zamenjavo ležišča z enakim
ali primerljivim ležiščem; v kolikor enako ležišče ni več na voljo, pa zahteva vračilo kupnine. »Primerljivo ležišče« je ležišče iz iste linije oziroma ležišče, ki je njegova
nadgradnja. Dollar + jamstvo ne izključuje pravic, ki jih ima kupec iz naslova odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Pogoj za uveljavljanje jamstva Dollar + je
predložitev računa za nakup ležišča ali drugega dokazila o nakupu ležišča, iz katerega je razviden datum njegove izročitve, fotografija ležišča z napako ali pomanjkljivostjo
ter pisna izjava kupca z navedbo in opisom napake oz. pomanjkljivosti. Dobavitelj/pooblaščeni serviser ima pravico do ogleda ležišča, ki je predmet uveljavljanja jamstva
znotraj roka menjave. Na poziv prodajalca je kupec dolžan predložiti tudi fotografije ležišča in posteljnega dna, fotografiranih z več zornih kotov. Rok za zamenjavo je 60 dni
od prejema pisnega obvestila kupca, da ima blago napako ali pomanjkljivosti. Omenjeno pisno obvestilo mora imeti priložene vse prej navedene listine in dokazila. V primeru
dvoma o datumu izročitve, se kot datum izročitve šteje datum nakupa.
• DOLLAR +++ jamstvo začne veljati naslednji dan po izteku jamstva Dollar + in velja 8 let (oziroma skupaj z jamstvom Dollar + doba jamstva velja 10 let). V okviru
jamstva Dollar +++ lahko kupec v primeru napake ali pomanjkljivosti ležišča uveljavlja pravico do zamenjave ležišča z enakim ležiščem iz iste linije ali primerljivim ležiščem,
v kolikor enako ležišče ni več na voljo. V tem primeru se jamstvo prizna v odstotkih vrednosti novega ležišča v odvisnosti od števila let oziroma mesecev od dneva nakupa
ležišča, ki je naveden na računu ali drugem ustreznem dokazilu o nakupu ležišča, in sicer:


Meseci od izročitve    Jamstvo
25-60                            60%
61-96                            40%
97-120                          10%


Kupcu se zaračuna stroške med t.i. »celotnimi« in »priznanimi«. To pomeni, da stroški po 2 letih znašajo 40 % vrednosti novega ležišča v času uveljavljanja jamstva, in tako
naprej do 10. leta od nakupa ležišča, ko stroški znašajo 90 % vrednosti izdelka. Če enakega ležišča ni na voljo, se kot vrednost izdelka upošteva cena primerljivega izdelka,
ki je najbolj primerljiv prvotnemu ležišču. »Primerljivo ležišče« je ležišče iste linije. Kupec lahko zamenja prvotno ležišče za ležišče višjega cenovnega razreda, vendar se v
takem primeru, kot priznana vrednost jamstva, šteje priznani odstotek od vrednosti ležišča višjega cenovnega razreda. Če se kupec odloči za cenejše ležišče od prvotnega
ležišča, ni upravičen do povračila razlike v ceni. V okviru jamstva Dollar +++ kupec ni upravičen do povračila kupnine.
Pogoj za uveljavljanje jamstva Dollar +++ je predložitev računa za nakup ležišča ali drugega ustreznega dokazila, iz katerega je razviden datum nakupa oz. izročitve ležišča,
fotografija ležišča z napako, ali pomanjkljivostjo ter pisna izjava kupca z navedbo in opisom napake oz. pomanjkljivosti. Na poziv prodajalca je kupec dolžan predložiti tudi
fotografije ležišča in posteljnega dna, fotografiranih z več zornih kotov. Dobavitelj/pooblaščeni serviser ima pravico do ogleda ležišča, ki je predmet uveljavljanja jamstva
znotraj roka menjave. Rok za zamenjavo je 60 dni od prejema pisnega obvestila kupca, da ima blago napako ali pomanjkljivosti, ki mora imeti priložene vse prej navedene
listine in dokazila.


Jamstvo DOLLAR + in DOLLAR +++ ne velja:
• v primeru napake zaradi neprimernega ravnanja s proizvodom (sila, preobremenitev, ali spremembe, povzročene s strani kupca),
• pomanjkljivosti, ki so posledica naravne obrabe,
• v primeru madežev zaradi plesni,
• v primeru, da ležišče ni bilo uporabljeno na ustreznem posteljnem dnu,
• če kupec ne predloži kopije računa, pripadajočega garancijskega lista ali drugega ustreznega dokazila, iz katerega izhaja datum nakupa oz. izročitve ležišča,
• v primeru porumenelosti jedra ležišča, kar je značilnost materiala, saj ta z leti porumeni.
V primeru poškodb mora biti proizvod zaščiten pred poškodbami in umazanijo. Če proizvod ni zaščiten, lahko proizvajalec zavrne zahtevo za zamenjavo ali popravilo.
POMEMBNO! Proizvajalec je opravil postopke testiranja ležišča in ustreznega dna, s čimer je bila potrjena znatno daljša življenjska doba ležišča, zato podaljšano jamstvo
velja izključno pod pogojem uporabe ustreznega posteljnega dna. Iz higienskih razlogov in z namenom zagotavljanja optimalne kakovosti počitka, priporočamo menjavo
ležišča na 7 let. Med spanjem posameznik v obdobju 7 let izgubi povprečno 800 litrov znoja in približno 3,8 kg odmrlih celic, ki končajo v ležišču.


1. Proizvajalec jamči kakovost in brezhibnost izdelka v roku podaljšanega jamstva. Če boste ravnali po navodilih in upoštevali vsa opozorila, proizvajalec jamči tudi, da bo
izdelek služil svojemu namenu.
2. Proizvajalec jamči, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odpravil morebitne pomanjkljivosti in napake na izdelku.
3. V primeru tovarniške napake na ležišču vam bomo ležišče popravili ali zamenjali. Rok za odpravo napak v garancijski dobi je 45 dni od dneva prejema reklamacije.
4. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
5. Garancija velja od dneva izročitve dalje.
6. Reklamacija mora vedno biti podana v pisni obliki. Kupec mora pri uveljavljanju garancije predložiti fotokopijo ali original računa, garancijski list, ki ga je izdal prodajalec
ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja datum nakupa oz. izročitve ležišča, pisno izjavo kupca z navedbo in opisom napake oz. pomanjkljivosti. Na poziv prodajalca
je kupec dolžan predložiti tudi fotografije ležišča in posteljnega dna, fotografiranih z več zornih kotov. Dobavitelj/pooblaščeni serviser ima pravico do ogleda ležišča, ki je
predmet uveljavljanja jamstva znotraj roka menjave.
7. Zahtevek za 100 % garancijo lahko kupec uveljavlja z računom pri prodajalcu, ki mu je izdelek prodal. Garancija se lahko uveljavlja tudi pri proizvajalcu ležišča, ki je
naveden na garancijskem listu in sicer z računom prodajalca in s strani prodajalca izpolnjenim in potrjenim garancijskim listom. Od datuma nakupa velja 100 % garancija na
vsa penasta jedra ležišč Dollar. S popravilom ali z zamenjavo se odstrani vsa škoda, ki je posledica napake v materialu.
8. Garancija velja na območju Republike Slovenije.
Garancija ne velja:
• v primeru napake zaradi neprimernega ravnanja s proizvodom (sila, preobremenitev, ali spremembe, povzročene s strani kupca),
• pomanjkljivosti, ki so posledica naravne obrabe,
• v primeru madežev zaradi plesni,
• v primeru, da ležišče ni bilo uporabljeno na ustreznem posteljnem dnu,
• če kupec ne predloži kopije računa in pripadajočega garancijskega lista,
• v primeru porumenelosti jedra ležišča, kar je značilnost materiala, saj ta z leti porumeni,
V primeru poškodb mora biti proizvod zaščiten pred poškodbami in umazanijo. Če proizvod ni zaščiten, lahko proizvajalec zavrne zahtevo za zamenjavo ali popravilo.

Opozorila:
1. Ob ustrezni uporabi ležišča bodo materiali v ležišču ostali nespremenjeni. Kot posledica prilagajanja, se debelina in trdnost lahko ob normalni uporabi zmanjša do 10 %,
kar se ne obravnava kot tovarniška napaka. Za takšno zmanjšanje debeline ali trdnosti proizvajalec s to izjavo ne jamči.
2. Pri dimenzijah ležišč je zaradi elastičnosti materialov toleranca +/- 2 %. Ležišče znotraj te tolerance se ne obravnava kot ležišče z napako. Do takšnih odstopanj lahko
pride tudi po daljšem času uporabe. V teh primerih garancija oz. jamstvo ne velja.
3. Pri prevleki penastih, lateks in hibridnih ležišč prihaja do vidnih sprememb na tkanini, kar je normalna posledica uporabe izdelka in ne vpliva na funkcionalnost izdelka. V
primeru popolne izrabe prevleke v času njene garancije je možno naročiti novo samostojno prevleko za ležišče. Po izteku garancije jo je možno naročiti proti plačilu.
4. V primeru reklamacije si prodajalec pridržuje pravico do strokovnega pregleda ležišča, kjer se ugotovi stanje in vzrok napake.
5. O napakah, kot so napake šivov, morebitni madeži in drugi madeži, ki ne vplivajo na funkcionalnost ležišča, mora kupec pisno obvestiti prodajalca v roku 30 dni od dneva
prevzema ležišča.
Pravila za uporabo in vzdrževanje izdelkov – vakuumirana ležišča:
1. Ležišče Dollar je vakuumsko pakirano zaradi lažjega transporta in maksimalne higiene. Pri odpiranju ne uporabljajte ostrih predmetov, da ne poškodujete izdelka.
2. Ležišče Dollar dobi svojo pravo obliko v 4 urah po odstranitvi embalaže, vendar je potrebno počakati najmanj 12 ur, preden ga lahko popolnoma obremenite. Ko ležišče
vzamete iz embalaže, ga več ne zavijajte in upogibajte. Pena ima svoj značilen vonj, zato je priporočeno, da izdelek pred uporabo dobro prezračite. Neprijeten vonj po nekaj
dneh popolnoma izgine.
3. Paket morate odpreti v 30 dneh od prevzema ležišča.
4. Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih z normalnimi klimatskimi pogoji relativne vlage med 40 % in 60 %. Priporočamo, da prostor, v katerem je ležišče, redno
zračite in ležišče izpostavite svežemu zraku, vendar nikoli na neposredni sončni svetlobi. Pri zračenju naj bo izdelek brez posteljnine. Na ta način se izognemo zadrževanju
vlage v ležišču, kar bo onemogočilo razvijanje plesni.
5. Ležišče je priporočljivo večkrat obrniti (v smeri »glava-noge«). Priporočena pa je tudi pokončna postavitev ležišča, da se struktura in polnilo optimalno stabilizirata.
6. Ležišča ni priporočljivo stepati ali sesati z globinskimi oziroma parnimi sesalci.
7. Izdelek ni primeren za vlažne prostore. Izogibajte se tudi tekočini in vlagi na ležišču.
8. Mokro čiščenje ali likanje na tkanini odsvetujemo.
9. Za optimalno zaščito ležišča priporočamo, da ga zaščitite s pralnimi zaščitnimi prevlekami Dollar.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01 520 93 00, od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro. Pišete nam lahko tudi na elektronski naslov:
reklamacije@dollar.si.

GARANCIJA IN JAMSTVO LETVENEGA DNA DOLLAR

Dobavitelj/pooblaščeni serviser AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju dobavitelj/pooblaščeni serviser), za letvena dna AirFlex, Luxoflex in Multizone zagotavlja 2-letno garancijo.

1. Za letvena dna zagotavlja proizvajalec 2-letno garancijo.
2. Proizvajalec jamči, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odpravil morebitne pomanjkljivosti in napake na izdelku.
3. V primeru tovarniške napake na letvenem dnu vam bomo dno popravili ali zamenjali. Rok za odpravo napak v garancijski dobi je 45 dni od dneva prejema reklamacije.
4. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
5. Garancija velja od dneva izročitve dalje.
6. Reklamacija mora vedno biti podana v pisni obliki. Kupec mora pri uveljavljanju garancije predložiti fotokopijo ali original računa, garancijski list, ki ga je izdal prodajalec ali
drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja datum nakupa oz. izročitve letvenega dna, pisno izjavo kupca z navedbo in opisom napake oz. pomanjkljivosti. Na poziv prodajalca
je kupec dolžan predložiti tudi fotografije letvenega dna, fotografiranih z več zornih kotov. Dobavitelj/pooblaščeni serviser ima pravico do ogleda letvenega dna, ki je predmet
uveljavljanja garancije znotraj roka menjave.
7. Zahtevek za 100 % garancijo lahko kupec uveljavlja z računom pri prodajalcu, ki mu je izdelek prodal. Garancija se lahko uveljavlja tudi pri proizvajalcu letvenega dna, ki
je naveden na garancijskem listu in sicer z računom prodajalca in s strani prodajalca izpolnjenim in potrjenim garancijskim listom. Od datuma nakupa velja 100 % garancija
na vsa letvena dna blagovne znamke Vitapur-Hitex. S popravilom ali z zamenjavo se odstrani vsa škoda, ki je posledica napake v materialu.
8. Garancija velja na območju Republike Slovenije.
Garancija ne velja:
• v primeru napake zaradi neprimernega ravnanja s proizvodom (sila, preobremenitev, ali spremembe, povzročene s strani kupca),
• v primeru škode, ki nastane zaradi odprtja električnih in elektronskih sestavnih delov,
• pomanjkljivosti, ki so posledica naravne obrabe,
• če kupec ne predloži kopije računa in pripadajočega garancijskega lista,
• v primeru poškodb mora biti proizvod zaščiten pred poškodbami in umazanijo. Če proizvod ni zaščiten, lahko proizvajalec zavrne zahtevo za zamenjavo ali popravilo.
Opozorila:
1. Ob ustrezni uporabi letvenega bodo materiali ostali nespremenjeni, razen blaga ki lahko nekoliko pobledi.
2. Eno letveno dno je namenjeno le eni osebi.
3. Letveno dno v posteljni okvir ni potrebno dodatno pritrjevati. Na posteljni okvir ga je potrebno le položiti.
4. V primeru reklamacije si prodajalec pridržuje pravico do strokovnega pregleda letvenega dna, kjer se ugotovi stanje in vzrok napake.
5. Če je le možno, moramo iz posteljnega okvirja pred nameščanjem odstraniti obstoječe dno (iverno ploščo), saj bo le s tem zračnost na spodnji strain ustrezna.
Pravila za uporabo in vzdrževanje posteljnega dna:
1. Posteljno dno je zaradi transporta zaščiteno z zaščitno folijo. Pri odpiranju ne uporabljajte ostrih predmetov, saj lahko mehansko poškodujete (opraskate) posteljno dno.
2. Posteljno dno namestite v vaš posteljni okvir.
3. Trdoto Luxoflex ali Multizone uravnavate s premikanjem obročev (skupaj-mehko, narazen-trdo), skladno s priloženimi navodili.
4. Pri ročno nastavljivem posteljnem dnu je dvigovanje vzglavja in vznožja večstopenjsko. Z eno roko ležišče dvignite, z drugo primite prečnik v sredini in dvignite na željeno
višino. Pri tem pazite da dvignete levo in desno stran enako visoko. Dvignjenega dela ne smete preobremeniti. Dvignjeni del spustite tako, da ga dvignete do konca in položite
v ravno lego.
5. Pri električnem posteljnem dnu je dviganje in spuščanje dovoljeno le, kada oseba leži na ležišču oziroma kadar je posteljno dno neobremenjeno. Sedenje na robovih posteljnega dna v času dviganja in spuščanja ni dovoljeno, saj lahko pride do preobremenitve in poškodbe konstrukcije.
6. Leseni del lahko obrišete z vlažno krpo.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01 520 93 00, od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro. Pišete nam lahko tudi na elektronski naslov: reklamacije@dollar.si.