Dollar.si - 10 let jamstva

Garancija

Za odeje, vzglavnike in posteljnino velja splošna garancija enega leta. Za svilene odeje velja podaljšana garancija petih let.
Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu in ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Garancija preneha veljati pri:

 • neupoštevanju navodil za uporabo,
 • popravilu, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
 • malomarnem ravnanju z izdelkom,
 • poškodbah, ki so nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe.

Garancija in jamstvo za ležišča in posteljna dna Dollar
Na jedra ležišč blagovne znamke Dollar proizvajalec zagotavlja 2-letno garancijo in dodatno 8-letno jamstvo v primeru uporabe ležišča Dollar skupaj s posteljnim dnom Dollar. Iz higienskih razlogov priporočamo menjavo ležišča na 7 do 8 let.
 
Garancijska izjava:
1. Za jedro ležišča blagovne znamke Dollar zagotavlja proizvajalec 2-letno garancijo in 1-letno garancijo za prevleko Dollar.
2. Za posteljno dno velja 1 leto garancije.
3. Posteljno dno in ležišče Dollar sta natančno prirejena drug drugemu, zato velja garancija izključno pod pogojem, da se ležišče Dollar uporablja skupaj z ustreznim posteljnim dnom. Ustrezno posteljno dno mora imeti vsaj 26 prožnih letvic, vsaj 5 letvic v ledveno-bočnem delu mora imeti možnost prilagoditve trdote.
4. Ustrezno posteljno dno vpliva na daljšo življenjsko dobo jedra ležišča, zato vam z nakupom posteljnega dna blagovne znamke Dollar priznamo dodatno 8-letno jamstvo na jedro ležišča. Posteljno dno Dollar in jedro ležišča Dollar sta natančno prirejena drug drugemu in sta skupaj testirana kot enoten sistem. Dodatno jamstvo je mogoče uveljavljati pod pogojem, da se ležišče Dollar uporablja skupaj z ustreznim posteljnim dnom Dollar. Dodatno jamstvo je mogoče uveljavljati samo na podlagi predložitve dokazila o nakupu posteljnega dna istočasno z nakupom ležišča Dollar ali v roku 1 leta pred nakupom ležišča Dollar, šteto od datuma navedenega na računu.
5. Proizvajalec jamči kakovost in brezhibnost izdelka v garancijskem roku. Če boste ravnali po navodilih in upoštevali vsa opozorila, proizvajalec jamči tudi, da bo izdelek služil svojemu namenu.
6. Proizvajalec jamči, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odpravil morebitne pomanjkljivosti in napake na izdelku.
7. V primeru tovarniške napake na ležišču vam bomo ležišče popravili ali zamenjali. Rok za odpravo napak v garancijski dobi je 45 dni od dneva prejema reklamacije.
8. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
9. Garancija velja od dneva izročitve dalje.
10. Garancija velja samo na območju Republike Slovenije.
11. S priznanjem dvoletne 100 % garancije oziroma 8-letnega jamstva se tekoči čas garancije ne prekine in tudi ne začne teči novi garancijski rok.
12. Reklamacija mora vedno biti podana v pisni obliki. Kupec mora pri uveljavljanju reklamacije predložiti fotokopijo ali original računa in garancijskega lista, ki ga je izdal prodajalec. Za uveljavljanje dodatnega jamstva za ležišče mora kupec predložiti fotokopijo ali original računa za posteljno dno Dollar.
13. Zahtevek za 100% garancijo lahko kupec uveljavlja z računom pri prodajalcu, ki mu je izdelek prodal.

Za prvi dve leti od datuma nakupa velja 100 % garancija na vsa jedra ležišč Dollar. S popravilom ali z zamenjavo se odstrani vsa škoda, ki je posledica napake v materialu.

Garancija ne velja:

 • v primeru napake zaradi neprimernega ravnanja s proizvodom (sila, preobremenitev, spremembe, povzročene s strani kupca),
 • v primeru škode, ki nastane zaradi odprtja električnih in elektronskih sestavnih delov,
 • v primeru pomanjkljivosti, ki so posledica naravne obrabe,
 • v primeru madežev zaradi plesni,
 • v primeru, da ležišče ni bilo uporabljano skupaj z ustreznim posteljnim dnom Dollar,
 • na prevleke ležišč in ročaje (pentlje) za obračanje,
 • če kupec ne predloži kopije računa in pripadajočega garancijskega lista,
 • v primeru poškodb mora biti proizvod zaščiten pred poškodbami in umazanijo. Če proizvod ni zaščiten, lahko proizvajalec zavrne zahtevo za zamenjavo ali popravilo.

Opozorila:
1. Ob normalni uporabi ležišča bodo materiali znotraj ležišča ostali nespremenjeni. Kot posledica prilagajanja za ležišča iz pene se debelina in trdnost lahko ob normalni uporabi zmanjša do 15 %, kar se ne obravnava kot tovarniška napaka. Za ležišča iz lateksa se lahko višina zmanjša za ne več kot 20 mm in trdota za ne več kot 20 %. Za takšno zmanjšanje debeline ali trdnosti proizvajalec s to garancijsko izjavo ne jamči.
2. Pri dimenzijah ležišč je zaradi elastičnosti sestavin toleranca +/- 2 %. Ležišče znotraj te tolerance se ne obravnava kot ležišče z napako. Do takšnih odstopanj lahko pride tudi po daljšem času uporabe. V teh primerih prodajalec s to garancijsko izjavo ne prevzema jamstva.
3. V primeru reklamacije si prodajalec pridržuje pravico do strokovnega pregleda ležišča, kjer se ugotovi stanje in vzrok napake.
4. Napake, kot so napake šivov, morebitni madeži in drugi madeži, ki ne vplivajo na funkcionalnost ležišča, morajo biti v obliki pritožbe pisno poslane v roku 30-ih dni od dneva prevzema ležišča.

Pravila za uporabo in vzdrževanje izdelkov – vakuumirana ležišča:

1. Ležišče Dollar je zaradi lažjega transporta in maksimalne higiene vakuumsko pakirano. Pri odpiranju ne uporabljajte ostrih predmetov, da ne poškodujete tekstila.
2. Ležišče Dollar dobi svojo pravo obliko v 15-ih minutah po odstranitvi embalaže, vendar je potrebno počakati najmanj 6 ur, preden ga lahko popolnoma obremenite. Ko ležišče vzamete iz embalaže, ga ne zavijajte in upogibajte več.
3. Paket morate odpreti v 30-ih dneh od prevzema ležišča.
4. Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih z normalnimi klimatskimi pogoji relativne vlage med 40 % in 60 %. Priporočamo, da prostor v katerem je ležišče, redno zračite in ležišče izpostavite svežemu zraku. Pri zračenju naj bo izdelek brez posteljnine. Na ta način se izognemo zadrževanju vlage v ležišču, kar bo onemogočilo razvijanje plesni.
5. V prvih 6-ih mesecih je potrebno obračati položaj ležišča (glava-noge). Priporočena pa je tudi pokončna postavitev ležišča, da se struktura in polnilo optimalno stabilizirata.
6. Izdelek ni primeren za vlažne prostore. Izogibajte se tudi tekočini in vlagi na ležišču.
7. Mokro čiščenje ali likanje na tkanini odsvetujemo.
8. Za optimalno zaščito ležišča priporočamo, da ga zaščitite s pralnimi zaščitnimi prevlekami Dollar.

Pravila za uporabo in vzdrževanje izdelkov – ne-vakuumirana ležišča:

1. Ležišče Dollar je zaradi transporta in maksimalne higiene zaščiteno z zaščitno folijo. Pri odpiranju ne uporabljajte ostrih predmetov, da ne poškodujete tekstila.
2. Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih z normalnimi klimatskimi pogoji relativne vlage med 40 % in 60 %. Priporočamo, da prostor, v katerem je ležišče, redno zračite in ležišče izpostavite svežemu zraku. Pri zračenju naj bo izdelek brez posteljnine. Na ta način se izognemo zadrževanju vlage v ležišču, kar bo onemogočilo razvijanje plesni.
3. Enkrat mesečno je potrebno obračati položaj ležišča (glava-noge in stran na kateri ležite). Priporočena pa je tudi pokončna postavitev ležišča, da se struktura in polnilo optimalno stabilizirata.
4. Mokro čiščenje ali likanje na tkanini odsvetujemo.
5. Za optimalno zaščito ležišča priporočamo, da ga zaščitite s pralnimi zaščitnimi prevlekami Dollar.

Pravila za uporabo in vzdrževanje posteljnega dna:

1. Pred uporabo posteljnega dna pozorno preberite priložena navodila za uporabo.
2. Posteljno dno je zaradi transporta zaščiteno z zaščitno folijo. Pri odpiranju ne uporabljajte ostrih predmetov, saj lahko mehansko poškodujete (opraskate) posteljno dno.
3. Posteljno dno namestite v vaš posteljni okvir.
4. Trdoto uravnavate s premikanjem drsnikov skladno s priloženimi navodili.
5. Pri ročno nastavljivem posteljnem dnu je dviganje vzglavja in vznožja večstopenjsko. Z eno roko dvignete ležišče, z drugo primete prečnik v sredini in dvignete na želeno višino. Pri tem pazite, da dvignete na levi in desni strani enako visoko. Dvignjenega dela ne smete preobremeniti. Dvignjeni del spustite tako, da ga dvignete do konca in položite v ravno lego.
6. Pri električnem posteljnem dnu je dviganje in spuščanje dovoljeno le, kadar oseba leži na ležišču oziroma kadar je posteljno dno neobremenjeno. Sedenje na robovih posteljnega vložka v času dviganja in spuščanja ni dovoljeno, saj lahko pride do preobremenitve in poškodbe konstrukcije.
7. Leseni del posteljnega dna lahko obrišete z vlažno krpo.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 01 520 93 02, od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro. Pišete nam lahko tudi na info@dollar.si.


Potrebujete pomoč?

Vprašajte nas preko spletnega operaterja ali:

Preko telefona: 01 520 93 00
Preko e-pošte: info@dollar.si

Ležišča po meri

Vsa Dollar ležišča izdelamo po meri, posebej za vas. Tako si lahko izberete udobje povsem po svojih željah – ležišča izdelamo tudi v nadstandardnih merah in različnih trdotah. Pri kakovosti ne sprejemamo kompromisov, zato vam ponujamo samo najboljše materiale in vrhunsko izdelavo.